Giới thiệu về ứng viên

Tôi là một người rất năng đông, nhiệt tình và ham học hỏi trong công việc. Tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những mọi người xung quanh nếu cần.

Trình độ học vấn

2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Tôi học chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
100%
sử dụng thành thạo Word và Excel
90%
Chăm chỉ, hoà đồng