20dh713642@st.huflit.edu.vn

TEACHING ASSISTANT
10/05/2002

Giới thiệu về ứng viên

My name is Nguyen Thi Van Khanh, I am junior at HUFLIT

Trình độ học vấn

Đ
ĐẠI HỌC 2020-2024
HUFLIT

sinh viên năm 3

Kinh nghiệm làm việc

d
dạy tự do 5/2022 - hiện tại
tự do

dạy học tự do