Trần Gia Bảo

26/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Ngôn ngữ Anh 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Kinh nghiệm làm việc

B
Biên dịch Viên 2020 - 2023
Công ty Du lịch Thanh Niên - Chi nhánh 4 (147 Nguyễn Kim) (Đã đóng cửa)

Biên dịch đơn và tường trình của khách hàng từ tiếng Việt qua tiếng Anh (Mỹ).

Portfolio

Skills

Tiếng Anh (4 Kỹ Năng)
95%
Giao tiếp
95%
Nói trước công chúng
95%