Nguyễn Hoàng Thiện Nhân

Quản lí fanpage về thông tin comic nước ngoài.
28/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
SINH VIÊN NĂM CUỐI CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ( Huflit )

Skills

Quản lí thời gian
73%
Khả năng giao tiếp
78%
Kĩ Năng Làm Việc Nhóm
79%
Tin Học Văn Phòng
77%