20dh713246@st.huflit.edu.vn

28/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2020-nay
HUFLIT

Sinh viên toàn thời gian

Skills

English
80%
Schedule Planning
75%
Problem solving
73%
Team-work skills
80%