20dh712850@st.huflit.edu.vn

03/05/2000

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 09/2020 - Hiện tại
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Kinh nghiệm làm việc

E
English Tutor 09/2020 - Hiện tại

Skills

Teamwork
80%
Microsoft Office Specialist
100%
Fast Learner
100%
Leadership
80%