20dh712207@st.huflit.edu.vn

Sinh viên chuyên ngành Biên-Phiên dịch Anh-Việt
01/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-2014
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư 2020

Skills

Problem-Solving
85%
Translation-Interpretation
Sport
Computer
Communication
Integrate

Thành tích

T
Thanh niên tình nguyện có thành tích xuất sắc của địa phương 2021
Chống dịch COVID-19