20dh712155@st.huflit.edu.vn

02/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-2024
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Hiện là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM Khoa Ngoại Ngữ Ngành Ngôn Ngữ Anh

Portfolio

Skills

Ngoại Ngữ
80%
Tin học văn phòng
80%
Làm việc nhóm
85%
Quản lý thời gian
95%