20dh712112@st.huflit.edu.vn

11/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh Viên ngành Ngôn Ngữ Anh Từ 09/2020 đến nay
Trường Đại học Ngoại Ngữ và Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư tiếng Anh online 05/2022 - 11/2022

Portfolio

Skills

Technology Proficiency
85%
communication skill
79%