20dh712057@st.huflit.edu.vn

26/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

K
KFC employee 20/4/2021 - 7/7/2022
KFC

Staff, cooking, customer service

T
Tutor ??/7/2022 - 8/3/2023
Bambi english

Teaching english, play and interact with children throught english song and game