Sang

21/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-2024
HUFLIT

Major: Commercial English

Kinh nghiệm làm việc

T
TUTOR August 2022 - July 2023
PANTADO

Taught classes of pupils between the ages of 5 and 12 in English.

Portfolio

Skills

English Communication
80%