20dh711783@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-2024
Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM - HUFLIT

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

T
Telemarketing 1/20223 - 4/2023
Công ty cổ phần giáo dục EDUCA Corporation

Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại, quảng bá, giới thiệu thông tin về khóa học Giải đáp các thông tin về khóa học đến khách hàng Điều chỉnh doanh số phù hợp với kịch bản bán hàng, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng cụ thể.