20dh711606@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Biên Phiên Dịch 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Sinh viên Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên Phiên Dịch Điểm trung bình tích luỹ tính đến 2022-2023 : 8.09/10.0

Skills

Tiếng Anh
86%
Tiếng Trung
56%