Doan Ngoc Long

Sinh Viên
15/04/2002

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là một sinh viên năm cuối đầy nhiệt huyết tại Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại.
Dù chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc chính thức, tôi tự tin những kỹ năng có được trong quá trình hoc hỏi từ nhiều nơi sẽ giúp tôi trở
thành một nhân tố giá trị cho công ty của bạn.
• Về mặt học tập, tôi luôn ưa thích những thử thách mới. Chương trình giảng dạy đã trang bị cho tôi một nền tảng kiến thức toàn diện trong
nhiều lĩnh vực, từ việc xây dựng các bài viết thuyết phục đến việc điều hướng các tương tác văn hóa đa dạng. Tôi luôn đạt kết quả tốt
trong các môn viết và nghiên cứu, thể hiện sự cống hiến của mình cho tính chính xác, rõ ràng và tư duy phản biện.
• Tôi là người khao khát tiếp thu kiến thức mới từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và sẵn sàng đóng góp góc nhìn mới cho tổ chức của bạn.
Niềm đam mê chân thành, tinh thần làm việc hăng say và cam kết vượt qua mọi kỳ vọng sẽ giúp tôi trở thành một thành viên đáng tin cậy
và có giá trị của cho công ty.

Trình độ học vấn

H
Học Vấn 2020- Nay
HUFLIT

Sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

Portfolio

Skills

Biên Dịch Tiếng Anh
80%
Viết lách bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt
80%
Tin Học Văn Phòng
80%
Thiết Kế
75%