20dh711228@st.huflit.edu.vn

TOEIC Tutor at TKCA Bình Dương
06/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

T
TOEIC Tutor 22/10/2022 - Hiện tại
TKCA English Academy

- Lên kế hoạch giảng dạy - Dạy học viên chương trình ôn thi TOEIC 2 kĩ năng và 4 kĩ năng - Theo dõi quá trình học tập của học viên

Portfolio

Skills

English communication
90%
Problem solving
85%
Microsoft Office
84%