20dh711220@st.huflit.edu.vn

04/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn ngữ Anh 2020-2024
HUFLIT

Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại

Kinh nghiệm làm việc

R
Retail Associate December 2022 - March 2024
L’Usine Ltd. Company
C
Content Writer October 2021 - February 2022
Thien Moc Huong JSC

Portfolio