20dh711098@st.huflit.edu.vn

Trợ giảng _ VUS
12/04/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn Ngữ Anh 2020 - 2024
HUFLIT

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

T
Teaching Assistant February 2023
VUS

Portfolio

Skills

Class Management
100%