Giới thiệu về ứng viên

Tôi hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Trong quá trình học, tôi đã được bổ sung kiến thức tiếng Anh cơ bản về Logistics, Tài chính ngân hàng và Truyền thông doanh nghiệp, và các tài liệu tiếng Anh thực tế như Business Letters, Memos. Ngoài ra, sống trong môi trường lưu xá khi còn là sinh viên, đã giúp tôi tích lũy và học hỏi nhiều kỹ năng như hỗ trợ quản lý công việc hành chính tại lưu xá trong việc quản lý các quy định trong lưu xá như kiểm tra công việc, quản lý thời gian, hỗ trợ tổ chức các sự kiện, ngày lễ, hỗ trợ quản trị fanpage, viết nội dung, dựng video, cập nhật bài viết lên website của lưu xá. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia làm sinh viên tình nguyện giúp bán hàng gây quỹ từ thiện tại các nhà thờ bằng các sản phẩm Công giáo, tổ chức các hoạt động và tạo gian hàng 0 đồng cho trẻ em và gia đình vùng dân tộc thiểu số khó khăn, đồng thời chia sẻ, động viên các em vượt qua khó khăn.

Skills

Tin học văn phòng
80%
Giao tiếp Tiếng Anh
84%
Viết lách
89%
Làm việc nhóm
99%
Quản lý thời gian, sắp xếp công việc
85%
sáng tạo content, dựng video
80%