20dh710938@st.huflit.edu.vn

27/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-2024
Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 9/2020 - 4/2021
FMStyle

Tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng - Sắp xếp vệ sinh và phân phối sản phẩm trong cửa hàng - Kiểm tra và quản lý hàng hóa ra vào - Giải quyết khiếu nại của khách hàng.-

Skills

Kỹ năng giao tiếp
80%
Kỹ năng quản lý thời gian
90%