20dh710508@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng anh Thương mại

Kinh nghiệm làm việc

P
Pha chế 20/11/2021 - 2/1/2022
Will Coffee

pha chế, phục vụ đồ uống, thu ngân

Portfolio

Skills

Thu ngân
80%