20dh710488@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên ngôn ngữ Anh Năm 4
Trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin học TP. HCM

Tiếng anh thương mại

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư tiếng Anh Tháng 2, 2023 - Tháng 8, 2023
Gia sư tại nhà

Hỗ trợ học sinh trong việc học tiếng Anh

Portfolio

Thành tích

C
Chứng chỉ tin học MOS 4/2021
Tin học văn phòng