20dh710445@st.huflit.edu.vn

26/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT)

Portfolio

Skills

Kỹ năng sử dụng canva, tin hoc văn phòng.
75%