20dh701577@st.huflit.edu.vn

Em là Đặng Thị Bích Trâm-20DH701577, sinh viên năm ba, khoa Quan hệ Quốc tế.
28/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Em là Đặng Thị Bích Trâm-20DH701577, sinh viên năm ba, khoa Quan hệ Quốc tế. Em đã và đang là cộng tác viên với tư cách Cộng tác viên- lễ tân thuộc phòng Đối ngoại HUFLIT. Em rất hy vọng em có cơ hội tiếp tục được làm việc với anh chị, thầy cô với vai trò mới là cộng tác viên Quan hệ Doanh nghiệp HUFLIT.

Trình độ học vấn

Đ
Đặng Thị Bích Trâm- 20DH701577 Sinh viên năm ba
Khoa Quan hệ Quốc tế

Em là Đặng Thị Bích Trâm-20DH701577, là sinh viên năm ba, khoa Quan hệ Quốc tế, HUFLIT.

Kinh nghiệm làm việc

C
Cộng tác viên- lễ tân 2021-04-26
Phòng Đối ngoại HUFLIT

Em là Đặng Thị Bích Trâm-20DH701577, là sinh viên năm ba, khoa Quan hệ Quốc tế, HUFLIT. Em đã và đang làm việc ở phòng Đối ngoại HUFLIT với tư cách Cộng tác viên- Lễ tân.

Portfolio

Skills

Giao tiếp

Thành tích

c
chưa có chưa có
chưa có
c
chưa có chưa có
chưa có