20dh701551@st.huflit.edu.vn

Chưa có
01/04/2002

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là sinh viên năm 4 tại HUFLIT, mong muốn tìm được một công việc thích hợp trong tương lai để tăng cường kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong ngành.

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh phòng Nhân sự 15/6/2023 - 15/9/2023
E.B. Phú Thạnh

Quản lý hồ sơ nhân viên (cập nhật điều khoản hợp đồng, chăm sóc sức khỏe,...) Quản lý hệ thống nhân sự (lương, thưởng, chi phí phát sinh) Quản lý tài sản (đồng phục, thẻ nhân viên, thẻ xe, hàng hóa nội bộ)

Skills

IELTS
Thuyết trình
90%
Tin học văn phòng
80%
Thiết kế Canva
90%
Hiểu biết về Trí tuệ nhân tạo
75%