20dh701050@st.huflit.edu.vn

Sinh viên

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

4 năm (2020 - 2024)
ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT)

Kinh nghiệm làm việc

C
CTV Biên tập viên 03/2023 - 06/2023
công ty Việt Nam Trẻ

Tìm kiếm khách hàng và viết bài báo PR chuẩn SEO

H
Hoàn thành khóa thực tập tại UBND Tỉnh Bình Thuận
UBND Tỉnh Bình Thuận