20dh700957@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
03/09/2001

Giới thiệu về ứng viên

Là một sinh viên có tinh thần ham học hỏi, yêu thích những công việc sáng tạo nội dung, mong muốn được đóng góp và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trình độ học vấn

2020 - Hiện nay
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (Huflit)

Sinh Viên

Skills

Làm việc nhóm
79%

Thành tích

C
Chứng Chỉ Tin Học MOS 2022
Excel: 935 điểm Word: 943 điểm