Thái Gia Phúc

Sinh Viên
08/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Thái Nguyễn Gia Phúc – 08/10/2002

Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Sinh viên năm 3

Trình độ học vấn

2020-2024
Đại học Ngoại Ngữ - Tin HỌc TP HCM

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

2020 - 2023
Fanpage FIDE

nhân viên sales / leader

Skills

viết content
70%
photoshop ảnh, video
71%