20dh691659@st.huflit.edu.vn

24/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Tốt nghiệp THPT 2017-2021
Trường THPT Hùng Vương

Đã tốt nghiệp

Đ
Đại học 2020-2024
Trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin Học TPHCM

Chuẩn bị tốt nghiệp

Portfolio

Skills

Sales Assistant