20dh691414@st.huflit.edu.vn

01/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020 - nay
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Đông phương học (chuyên ngành Hàn Quốc học)

Skills

Giao tiếp tiếng Anh

Thành tích

D
Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2020 - 2021 2021
D
Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2021 - 2022 2022