Giới thiệu về ứng viên

“Hiện tại tôi là sinh viên năm thứ 3, đang theo học chuyên ngành Nhật Bản học.Trong quá trình học tập, tôi đã tích lũy được một nền tảng đủ để có thể hiểu, phân tích và nhận thức về ngôn ngữ đang theo học, cũng như các kỹ năng liên quan khác. Tôi muốn tìm được một công việc thực tập phù hợp để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như các kiến thức về thực tiễn mà tôi chưa biết. Tôi tin rằng mình có thể làm tốt được các công việc được giao.”

Kinh nghiệm làm việc

C
Cộng tác viên sáng tạo nội dung. 11/2022 - 3/2023
Lemon8

Sáng tạo nội dung. Cụ thể là viết lên những cái gì mà mình thấy, thực tế, chính xác. Nêu cảm nhận của mình. Chỉnh sửa các hình ảnh mà mình thu hoạch được, theo yêu cầu của Leader.

N
Nhân viên ở hệ thống cửa hàng tiện lợi ( Circle K ) 12/2021 - 6/2021
Circle K

Nhân viên bán hàng, thu ngân... cụ thể là làm tất cả các công việc ở cửa hàng.

Portfolio

Skills

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một hoặc nhiều ngôn ngữ Nhật