20dh690824@st.huflit.edu.vn

01/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên 11/6/2022 - 30/12/2022
Cozy Eatery & bar

Tư vấn đồ uống và món ăn cho khách hàng Tìm hiểu nhu cầu ăn uống và sử dụng các loại đồ uống có cồn từ khách hàng Học hỏi, tìm hiểu cơ bản về các loại có cồn (ví dụ: rượu,..)

Portfolio

Skills

Tin học
80%