20dh690712@st.huflit.edu.vn

24/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020-2024
Trường Đại học - Ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Nhật Bản học

T
Trình độ tương đương N2 2020- 2024
Trường Đại học - Ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Năng lực Nhật ngữ

T
Tiếng Anh cơ bản 2020- 2024
Trường Đại học - Ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh cơ bản

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên part- time quán cà phê 10/2022 - 2/2023
Trendliffe coffee

Pha chế và phục vụ

Portfolio

Skills

Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, sử dụng word, excel
80%
Chụp ảnh, makeup
80%

Thành tích

F
Final project Pr 15 ngày
Là dự án CSR cuối kì cho môn học PR