Tram Tran

21/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên chuyên ngành Marketing
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh Cotent SEO Đất Việt Tour 30/6/2024 - 1/9/2024
Đất Việt Tour

Skills

Microsoft word
100%
Microsoft excel
90%
Microsoft powerpoint
100%