20dh480272@st.huflit.edu.vn

19/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân - Quản Trị Kinh Doanh 2020-2024
Trường đại học Ngoại Ngữ- Tin Học thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 4/2021 - 3/2023
KFC Vietnam
T
Thực tập sinh kinh doanh 6/2023 - 8/2023
Công ty TNHH BoHo Decor
K
Kinh doanh tự do 10/2023 - Hiện tại
Coffee Take Away

Skills

Kỹ năng giao tiếp
50%
Xử lý vấn đề
70%
Làm việc nhóm
70%