20dh380499@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử Nhân Luật 2020-2024
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

Kinh nghiệm làm việc

Q
Quản lý 06/2018 - 01/2019
QUÁN HOMITA

Lên lịch đăng các sản phẩm Marketing sản phẩm Tư vấn khách hàng

C
CỘNG TÁC VIÊN 05/2019 - 01/2020
LÀM VIỆC CHO NGƯỜI BÁN HÀNG ONLINE VỀ MẢNG THỜI TRANG

Lên lịch đăng các sản phẩm Marketing sản phẩm Tư vấn khách hàng

Portfolio

Skills

Quản lý thời gian
80%
Tư vấn khách hàng
90%
Kỹ năng về Tin học văn phòng
80%

Thành tích

N
None