20dh380206@st.huflit.edu.vn

3.000.000đ
18/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Em tên Nguyễn Lê Xuân Nhanh sinh viên năm 4 Khoa Luật nghành Luật Kinh Doanh Trường Ngoại Ngữ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh, em mong ước sẽ được tham gia cống hiến hết khả năng của mình , cũng như sẽ được học hỏi và tiếp thu những kiến thức mới nâng cao nâng lực của bản thân, có khả năng làm việc teamwork, sắp xếp thời gian hợp lý hiệu quả