20dh300955@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Chuyên ngành kế toán 9/2020-10/2024
Trường đại học ngoại ngữ và tin học
M
MOS Excel 2022

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh kế toán 02/2023 - 04/2024
Công ty cổ phần Việt Thái

Theo dõi và nhập liệu chứng từ số liệu của kế toán vào phần mềm Netsuite Thu thập, xử lý, lưu trữ, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, chứng từ liên quan Xuất hóa đơn và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu ra Theo dõi, báo cáo công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu với GL Lập và xử lý các kế hoạch thanh toán, đảm bảo thanh toán kịp thời và chính xác Quản lý sắp xếp hồ sơ, chứng từ, hợp đồng và sổ sách của công ty Thực hiện công việc đóng sổ mỗi tháng

Portfolio

Skills

Quản lý thời gian
80%
Giải quyết vấn đề
80%

Thành tích

M
MOS Excel 2022
M
MOS WORD 2022
A
Aptis Esol-B2