Lý Hữu Bằng

24/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Nơi học 2020-2024
Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh 02/03/2023 - 02/05/2023
Công ty TNHH Dewell Việt Nam

Nhập xử lý số liệu Hỗ trợ các công việc liên quan

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
60%