Trần Trúc Nhi

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

n
ngành Tài chính-Ngân hàng 2020-2024
Đại học Ngoại Ngữ-Tin Học TPHCM

sinh viên

Skills

word, excel
100%