20dh171116@st.huflit.edu.vn

Internship

Giới thiệu về ứng viên

Em là Trang Kim Giang, sinh viên năm 4 học ngành quản trị khách sạn. Em là người mong muốn được tìm kiếm cơ hội và làm việc để tích luỹ thêm những kinh nghiệm mới những lĩnh vực mới

Trình độ học vấn

2020 - 2024
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học

Sinh viên năm 4 Học ngành Quản trị Khách Sạn

Kinh nghiệm làm việc

L
Làm việc tính theo giờ
Rex Hotel

Food & Beverage (Banquet)

L
Làm việc tính theo giờ
Sheraton Hotel

Banquet Part-Time

1/6 - 1/9
PULLMAN SAOGON CENTRE

Lễ tân và Food&Beverage ( chạy bàn )

Skills

Giao tiếp tiếng anh cơ bản
70%
Đánh máy
80%

Thành tích

2022
Chứng chỉ Office Microsoft Word, Excel