20dh121669@st.huflit.edu.vn

02/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn 7/2020-7/2024
Trường đại học Ngoại Ngữ-Tin Học

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế Bằng tốt nghiệp: Loại Khá

Kinh nghiệm làm việc

T
Thu Ngân 4/2022 - 12/2022
Cửa hàng Tours les Jours

Skills

Chứng chỉ tin học MOS
Chứng chỉ ngoại ngữ TOIEC
710%

Thành tích

T
Thành tích