Nguyễn Quốc Lập

03/04/2002

Giới thiệu về ứng viên

Bản thân là một người sáng tạo và tham học hỏi, hiện đang theo học chuyên ngành Marketing. Cơ hội thực tập ở vị trị Marketing sẽ cho phép áp dụng kiến thức trong lĩnh vực Marketing cũng như kỹ năng hiện có để đóng góp cho công ty. Là một người thích quan sát, dễ thích nghi cũng như chịu được áp lực tốt trong công việc, đây sẽ là một vài tính chất phù hợp để phát triển bản thân cho vị trí này