Dương Tuấn Kiệt

Giới thiệu về ứng viên

Là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành An Ninh Mạng, Là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành An Ninh Mạng, em đã có đầy đủ những
kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, thông qua kênh jobhub.huflit.edu.vn em muốn chứng minh bản thân và tìm một công việc phù hợp

Skills

KỸ NĂNG LẬP TRÌNH
70%
QUẢN TRỊ MẠNG
80%
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
80%