20dh110940@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

n
năm hai không hai mươi năm hai không hai mươi
năm hai không hai mươi

năm hai không hai mươi

Kinh nghiệm làm việc

n
ngày mười ngày mười - ngày mười
ngày mười

ngày mười

T
Tiêu đề Tiêu đề - Tiêu đề
Tiêu đề

Tiêu đề

Skills

100
123%
TIẾNG ANH

Thành tích

N
Nhân viên của năm Nhân viên của năm
Nhân viên của năm