19dh740137@st.huflit.edu.vn

Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ HUFLIT
01/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Tìm kiếm công việc phù hợp để phát triển bản thân và tiến đến bức phá giới hạn.

Skills

Giao tiếp
Quản lý fanpage "Đoàn - Hội Ngoại ngữ HUFLIT"
Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình dành cho sinh viên tại HUFLIT
Sử dụng tốt các nền tảng mạng xã hội,
Sử dụng được các phần mềm thiết kế (Canva) và dựng video cơ bản.