19dh740016@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TPHCM 2019-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

Saigon Exhibition & Convention Center - SECC

Phiên dịch trực tiếp giữa khách hàng VN và doanh nghiệp TQ •Hỗ trợ doanh nghiệp TQ tìm kiếm khách hàng bán buôn và bán lẻ.

A.T COLOR ADVERTISING PRINTING CO.,LTD

Báo giá, tư vấn và chăm sóc khách hàng Xử lý thắc mắc của khách hàng và phản hồi kịp thời Hỗ trợ xử lí dữ liệu và báo cáo

Portfolio

Skills

Microsolf Office