19dh712680@st.huflit.edu.vn

Fresh student

Giới thiệu về ứng viên

I’m a student at HUFLIT University and I have worked more than one year of work experience in English but I have been working online.

I hope HR Department can give opportunity for fresh graduate like me that I have a chance to learn and experience the working environment.

 

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học Chính Quy 4 năm
ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên Tiếng Anh Online 25/02 - Vẫn đang làm việc
Antoree

Giảng dạy học sinh tiểu học và trung học theo mô hình 1-1

Skills

Kĩ năng cơ bản: vi tính, ngoại ngữ, thuyết trình, làm việc nhóm, ...
75%