19dh711876@st.huflit.edu.vn

16/02/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2019-2023
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học

Sinh viên của trường học ngôn ngữ anh chuyên ngành tiếng anh thương mại

Kinh nghiệm làm việc

P
Part time thu ngân 3/9/2020 - 8/5/2022
Ad Plus

Kiểm kê số loại từ mấy tính, hàng tồn, thực hiện dò số liệu trên máy và thực tế về độ chênh lệch,..

Portfolio