19dh711585@st.huflit.edu.vn

sinh viên

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2019-2023
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Tp HCM

Học

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên nhân sự
Trung tâm chuyên anh sư phạm

Đăng bài phỏng vấn Gọi điện cho ứng viên Lên lịch hẹn với ứng viên Hỗ trợ lớp học