19dh711307@st.huflit.edu.vn

Trợ giảng
15/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng 03/2023 - Hiện tại
Trung tâm Anh ngữ Đông Đô - Tây Đô

- Hỗ trợ học viên tiếp thu bài bù. - Đảm bảo an toàn của học viên trong lớp và ngoài lớp. - Trao đổi, thông báo với phụ huynh về tình hình học tập của học viên. - Hỗ trợ giáo viên quản lý học viên. -

P
Phục vụ 02/2020 - 11/2020
NOM Coffee

- Tiếp nhận và xử lý đơn của khách. - Bảo quản và kiểm tra hàng hóa, quầy kệ, máy móc và dụng cụ. - Hỗ trợ khách hàng khi có sự cố.